Sligro Food Group

Jaarlijks komen er bij Sligro ruim 80.000 kostenfacturen binnen. De facturen worden voorzien van barcode en vervolgens gescand. Intelligente herkensoftware leest de factuurgegevens van de gescande facturen en na validatie worden deze gegevens verwerkt in FIS2000, de financiële administratie van Sligro.

Lees hier de complete klantencase