Data Capture

Enterprise data capture software stelt u in staat om alle inkomende documenten (gestructureerd, semigestructureerd en ongestructureerd) geautomatiseerd te scannen en te classificeren. Vervolgens kan met behulp van OCR techniek gegevens van de documenten worden uitgelezen die relevant zijn als indexdata of als input in achterliggende processen (denk bijvoorbeeld aan de boekingsdata op een factuur).

Naar schatting is de dagelijkse aanwas van informatie op dit moment 15 petabyte (ofwel 15.000 TB!) Een substantieel deel daarvan komt nog altijd op papier binnen en 80% ervan bestaat uit ongestructureerde documenten.
Enterprise data capture software maakt het mogelijk om de verwerking van deze documenten, die binnenkomen in uiteenlopende formaten (papier, e-mail, fax, PDF, XML, etc.) substantieel te versnellen en te optimaliseren. Met de inzet van een enterprise data capture oplossing worden snel forse besparingen gerealiseerd en is de investering in de meeste gevallen al binnen één jaar terugverdiend.