Docspro Import Controller

Met de Docspro Import Controller is het mogelijk om volledig geautomatiseerd een aantal vooraf ingestelde documentfolders te monitoren, uit te lezen en aan te bieden aan het capture proces. Hierdoor ontstaat een volledig hybride data capture oplossing waarmee zowel papieren documenten als elektronische documenten in één proces worden gedigitaliseerd, geclassificeerd en gedistribueerd naar de juiste plek in uw organisatie voor verdere behandeling.

Iedere door uw data capture oplossing te verwerken set documenten (batch) heeft specifieke eigenschappen die in uw capture oplossing worden vastgelegd in scanprofielen en batchdefinities. De Docspro Import Controller functioneert op basis van de informatie uit deze profielen en batchdefinities en biedt de mogelijkheid om een onbeperkt aantal folders uit te lezen.

Verwerkte bestanden worden na succesvolle verwerking vanuit de ‘input folder’ verplaatst naar een ‘processed folder’. Als er tijdens de verwerking een fout optreedt worden de documenten verplaatst naar een ‘error folder’ waarna ze, nadat de oorzaak van de fout is verholpen, opnieuw aangeboden kunnen worden.

De Docspro Import Controller is kortom het universele vangnet en distributiepunt waarmee u al uw inkomende documenten gestroomlijnd aan het data capture proces kunt aanbieden.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de toegevoegde waarde van de Docspro Import Controller bij de verdere optimalisatie van uw scanproces? Neem dan gerust contact op met onze afdeling Sales via sales@docspro.nl of telefonisch via 0172 – 419 334.