Document management

Enterprise content management (ECM) software kan verschillende betekenissen hebben voor diverse klanten en gebruikersgroepen in de veelheid van toepassingen waarvoor ze wordt ingezet. Sommigen noemen het documentbeheer, anderen spreken over document management (DMS) en weer anderen zeggen enterprise content management (ECM). Waar het uiteraard om gaat is wat een enterprise content management oplossing voor uw organisatie kan betekenen.

De grote kracht van een enterprise content management systeem is dat het de documentstromen binnen uw bestaande bedrijfsprocessen, bedrijfsapplicaties en afdelingen kan samenbrengen en documentgestuurde processen naadloos met elkaar in afstemming kan brengen. Als binnen uw organisatie ook met enige regelmaat bedrijfskritische documenten zoekraken, er weinig tot geen grip meer is op de dagelijkse documentgestuurde bedrijfsprocessen of informatie niet eenvoudig kan worden teruggevonden waar en wanneer deze benodigd is, dan biedt een enterprise content management oplossing uitkomst!