Wij helpen u automatisch slimmer te werken

Innovatieve software oplossingen

Meer dan 25 jaar ervaring

Razendsnel en foutloos vertrouwelijke gegevens anonimiseren

Docspro Anonymizer

Verlaag kosten, beperk de kans op fouten en anonimiseer snel informatie

Iedere organisatie of instellingen dient zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens. Niet alleen sinds de komst van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), maar eigenlijk altijd al. Zo moeten bijvoorbeeld bijvoorbeeld BSN-nummers, NAW-gegevens en e-mailadressen worden geanonimiseerd en is het ‘zwart lakken’ of ‘anonimiseren’ een arbeidsintensieve taak. Met Docspro Anonymizer kunt u documenten, zoals WOB-verzoeken, efficiënt en betrouwbaar mogelijk anonimseren.

Docspro Anonymizer

Naast een veilig en betrouwbaar digitaal archief voor het opslaan van documenten zijn er ook situaties waarin deze  documenten gedeeld moeten worden. Wanneer u documenten, zoals WOB-verzoeken, met uw medewerkers, klanten of burgers deelt, moet u ervoor zorgdragen dat de persoonsinformatie in deze documenten niet te herleiden is naar individuele personen.

Vertrouwelijke informatie onleesbaar maken

Om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie wordt gelekt of in de verkeerde handen belandt, worden documenten vaak geprint, waarna een medewerker op zoek moet naar persoonsinformatie in het document en deze met een zwarte stift onleesbaar maakt. Daarna wordt het document opnieuw gedigitaliseerd en pas dan gedeeld met uw klanten of burgers.

Automatische herkenning en anonimisering

Om deze handmatige, tijdrovende en foutgevoelige handelingen te besparen heeft Docspro de Docspro Anonymizer ontwikkeld. Met de Docspro Anonymizer kunt u volledig automatisch, maar ook handmatig via een gebruiksvriendelijke user-interface, documenten uit uw zaak- of documentmanagementsysteem razendsnel en foutloos anonimiseren. De Docspro Anonymizer is in staat om op basis van de context van een document te bepalen, wat de persoonsinformatie is waarna dit geanonimiseerd kan worden.

Minimale kans op fouten, vele malen sneller werken

De Docspro Anonymizer werkt niet alleen vele malen sneller, de kans op fouten wordt ook tot een minimum beperkt! Bovendien kan de Docspro Anonymizer geïntegreerd worden met het Kofax platform waarmee documenten, voordat ze in uw zaak- of documentmanagementsysteem gearchiveerd worden, volledig worden geanonimiseerd. Met de Docspro Anonymizer werkt u sneller, efficienter en veiliger, precies waar u als organisatie naar streeft!

Voordelen van Docspro Anonymizer

  • Flexibele keuze: stel van tevoren in wat automatisch of handmatig geanonimiseerd wordt.
  • Verschillende input: van één enkel document tot bulkverwerking en automatische herkenning van documenten.
  • Multidocument: snel en gemakkelijk in meerdere documenten selecteren wat wel/niet geanonimsserd kan worden.
  • Bibliotheken: blacklist om te bepalen wat niet geanonimiseerd dient te worden.
  • Integratiemogelijkheden met o.a. Kofax en OnBase.

Advies nodig?

Rima de BruijnVul onderstaand formulier in vraag een telefonisch10-minutengesprek aan met Rima en zij neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.