Nieuws

Maatregelen rondom Corona

Onze maatregelen rondom Corona

Momenteel is het coronavirus (COVID-19) een thema dat ons allemaal erg bezighoudt. Hierbij ontvangt u informatie over de maatregelen die wij van uit Docspro treffen. Met deze maatregelen streven wij de volgende doelen na:

  1. Focus op de gezondheid van betrokken medewerkers van uw en onze organisatie.
  2. Continuering van onze dienstverlening binnen de kaders als gesteld vanuit de overheid.
  3. Levering van een bijdrage aan het maatschappelijk belang.

1. Focus op de gezondheid van betrokken medewerkers van uw en onze organisatie

Om de gezondheid van betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen zijn de volgende maatregelen getroffen:

  • Docspro neemt de richtlijnen vanuit de overheid (RIVM en ARBO) 1-op-1 over als beleid en past deze aan als de genoemde organisaties deze verder verscherpen.
  • Docspro medewerkers werken vanuit huis als het werk het toe laat.
  • Docspro vergadert intern en extern zo veel mogelijk via video.

2. Continuering van onze dienstverlening binnen de kaders als gesteld vanuit de overheid.

Docspro deelt haar dienstverlening in drieën met bijbehorende maatregelen (geldig tot en met 28 april 2020):

Professional Services en Support Services
De remote dienstverlening kent geen impact van de huidige situatie. Ten aanzien van de werkzaamheden die on site moeten plaatsvinden treedt Docspro graag met u in overleg om samen te besluiten of en hoe deze doorgang kunnen vinden. Onze afdeling Planning & Projecten zal hierin het initiatief nemen.

Onze klanten met een supportcontract kunnen rechtstreeks contact opnemen via +31 (0) 172 – 240230 of per mail via support@docspro.nl.

Sales en Inside Sales
Onze collega’s van Sales en Inside Sales werken vanuit huis, maar zijn telefonisch, per mail en video gewoon voor u bereikbaar. Alle afspraken die gepland staan worden omgezet naar video-afspraken. Of kunnen uiteraard worden verzet. Mocht u vragen hebben kunt u altijd bij ze terecht. U kunt rechtstreeks contact op nemen per mail via sales@docspro.nl of telefonisch via +31 (0) 172 – 419 334.

3. Levering van een bijdrage aan het maatschappelijk belang

Graag staan wij voor u paraat om u ter zijde te staan. Uw vaste contactpersonen kunt u hier over benaderen. Hierbij is het belangrijk dat u aangeeft wat u ècht nodig heeft, daar waar mogelijk gaat Docspro u ondersteunen.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en dat onze maatregelen bijdragen om zo goed mogelijk door deze lastige periode heen te komen. Eventuele suggesties voor aanvullende maatregelen vernemen wij graag.

Uiteraard is dit een zeer bijzondere situatie, die we nooit eerder hebben meegemaakt. Wanneer het onverhoopt zo is dat één van onze medewerkers tijdelijk wat minder goed bereikbaar is, dan vragen we u om uw begrip.

Met vriendelijke groeten,

Dennis Zwanenburg
Managing Director

Docspro

Stel een vraag Offerte