Is uw organisatie klaar voor de AVG op 25 mei 2018?

Algemene verordening gegevensbescherming

AVG compliancy als kans om informatie nog beter te managen; verbeterde informatielogistiek, sneller en accurater werken, verhoogde productiviteit!

AVG

Is uw organisatie klaar voor de AVG op 25 mei 2018?

AVG compliancy als kans om informatie nog beter te managen; verbeterde informatielogistiek, sneller en accurater werken, verhoogde productiviteit!

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese Privacywetgeving in werking. Deze General Data Protection Regulation (GDPR), oftewel Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. Deze nieuwe wet zal een enorme impact hebben op organisaties als het gaat om de omgang met (persoons)gegevens. Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie tijdig voldoet aan deze nieuwe wet en aantoonbaar ‘In Control’ is?

Organisaties die persoonsgegevens verwerken, krijgen onder de AVG een grotere verantwoordelijkheid. Bedenk daarbij dat volgens deze nieuwe wet er al sprake is van verwerking van persoonsgegevens als u deze inziet of opslaat. Als u een webwinkel heeft, bij een gemeente of andere (semi)overheidsorganisatie werkt die van talloze mensen uiteenlopende persoonsgegevens verwerkt, krijgt u er zeker mee te maken. Ook andere sectoren zoals de zorgsector, waar grote hoeveelheden gevoelige of vertrouwelijke persoonlijke informatie rondgaan, kunnen niet om de AVG heen.

Documentatieplicht en stappenplan

Onder de AVG dient uw organisatie accountable en auditable te zijn. Daarom krijgen organisaties een documentatieplicht. Met documenten moet u kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen. Dat geldt voor de gehele keten van uw organisatie. Stel dat er een datalek plaatsvindt bij één van uw leveranciers, bijvoorbeeld een leverancier van de salarisadministratie, dan is en blijft uw organisatie eindverantwoordelijk! De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een stappenplan opgesteld, waarmee u zich kunt voorbereiden op de AVG. Docspro kan u handvatten bieden bij het opstellen van uw plan van aanpak, onder andere via onze AVG workshop. Heeft u al een plan, dan kan Docspro u ondersteunen bij de technische uitvoering ervan. Kijk bijvoorbeeld eens wat onze AVG Robot voor uw organisatie kan betekenen.

Voordelen

  • Ondersteuning bij het nemen van de gewenste maatregelen
  • Beheren van verwerkingsovereenkomsten
  • Classificeren van informatie (naar soort document)
  • Instellen van bewaartermijnen documenten
  • Technische ondersteuning om te voldoen aan de documentatieplicht
  • Vinden van een Functionaris Gegevensbescherming (FG): alle overheidsinstanties en publieke organisaties zijn onder de AVG verplicht een interne privacy toezichthouder aan te stellen
  • Op tijd klaar voor de AVG waardoor u verzekert bent van continuïteit en boetes voorkomt
  • Goed imago en goede reputatie, doordat u aantoonbaar zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens

Meer weten over hoe u zich als organisatie kunt voorbereiden op de AVG?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ons ook bereiken via +31 (0) 172 – 419 334.

  • * verplichte velden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Relevante artikelen

Stel een vraag Offerte