Vlekkeloze digitale verwerking van facturen

CSU

CSU Zorgverzekeraar

Logo CSU

Vlekkeloze digitale verwerking van facturen

Jaarlijks komen bij CSU ruim 75.OOO facturen binnen. Met bijlagen zijn dat zo’n 600.000 pagina’s. De ver­werking van deze omvangrijke documentenstroom heeft CSU met behulp van Docspro verregaand geau­tomatiseerd: digitaliseren, herkennen, boeken, archi­veren en opnemen in de autorisatie workflow alles is opgenomen in één vloeiend proces dankzij een unieke combinatie van naadloos geïntegreerde standaard­oplossingen. Financieel directeur Guus van Mourik is overtuigd van de voordelen: “We zijn de afgelopen ja­ren flink gegroeid en die lijn willen we graag doortrek­ken. Dit systeem geeft ons veel meer grip op de fac­tuurstroom en levert bovendien flinke besparingen op. De tijdwinst die we behalen, kunnen we weer investe­ren in de kwaliteit van onze organisatie en de service aan onze klanten.”

Uitdaging

CSU is een toonaangevende speler: in Nederland op 3 in de markt van schoonmaak en sinds kort ook als leverancier van thuiszorg. Het bedrijf grossierde de laatste jaren in branche-awards en behoort sinds 2004 elk jaar tot de Beste Werkgevers van Nederland. En ook de klanten zijn blijkbaar tevreden, want CSU is in de afgelopen tien jaar in omvang verdubbeld. “Als je zo snel groeit, is het belangrijk om met je bedrijfsprocessen gelijke tred te houden”, aldus Guus van Mourik. “We constateerden dat het nodig was om het factuurproces beter te beheersen. De facturen kwamen binnen op allerlei verschil­lende locaties en de logistieke en administratieve verwerking ervan was veel te omslachtig en tijdrovend.”

De oplossing

Unieke geïntegreerde oplossing

“We wilden graag een oplossing die zou aansluiten op FIS2000, ons financieel informatiesysteem”, vertelt Mark van der Linden, vanuit ICT verantwoordelijk voor de uitrol van dit project. “De leve­rancier, UNIT4 Consist, bracht ons in contact met Docspro, dat een scan- en archiveringsoplossing levert die volledig is geïntegreerd met FIS2000. Ontvangen facturen worden eerst gescand. Dat ge­beurt decentraal op onze vier regionale administratiekantoren waar tegenwoordig alle facturen binnenkomen. Vervolgens worden de factuurgegevens intelligent uitgelezen met Kofax Transformation Modules. Die gegevens worden meteen doorverwerkt in de centrale financiële administratie. De gescande facturen worden gearchiveerd met behulp van OnBase en gekoppeld aan de bijbehorende boekin­gen. Tegelijkertijd wordt de factuur gekoppeld aan een autorisatie­route, daarvoor gebruiken we de Online Approval module van UNIT4 Consist. Het bepalen van de juiste route kan zelfs automatisch op basis van het herkende opdrachtnummer op de factuur. Dat laat wel zien hoe mooi de verschillende componenten in elkaar schuiven.”

Geen tijd meer verliezen

Volgens Guus van Mourik levert deze manier van werken veel voor­deel op: “Het voordeel is nu dat de facturen al administratief ver­werkt zijn als ze de autorisatieroute ingaan. Zodra de laatste goed­keuring is gegeven kan de verkoopfactuur meteen de deur uit. En waar vroeger een factuur nog wel eens bij iemand op een bureau kon blijven liggen, krijg je nu elke dag een mailtje als je nog facturen hebt om te autoriseren. We hebben zo dus zicht op waar facturen blijven liggen.” Voor thuiszorg activiteiten moet aan controlerende instanties worden doorgegeven wie bij welke klant de dienst heeft geleverd. “We maken hiervoor ook gebruik van uitzendbureaus en we verlangen tegenwoordig van ze dat deze informatie op de fac­tuur wordt vermeld. Die gegevens worden herkend en kunnen dus eenvoudig worden doorgestuurd. Dat scheelt heel wat inspanning.” En ook de operationeel managers hebben veel baat bij het systeem, geeft hij aan: “Zij zijn verantwoordelijk voor de marge op hun op­drachten. Dat betekent dat ze scherp letten op de kosten. Nu kunnen ze in een handomdraai een factuur op het scherm controleren, waar ze vroeger een kopie moesten opvragen bij de administratie, met alle rompslomp van dien. Ik ben ervan overtuigd dat we op deze manier over het hele proces makkelijk twee FTE’s hebben bespaard.”

Kwalitatiever én productiever

Hoewel CSU duidelijk oog heeft voor de besparingen die kunnen worden bereikt wordt veel meer waarde gehecht aan de positieve invloed op de kwaliteit van de organisatie. “Als er bijvoorbeeld een leverancier belt met een vraag over de betaling kun je meteen online zien waar een factuur is en wat er mee aan de hand is. Dat draagt bij aan een professionele uitstraling.” Het is ook niet de bedoeling dat bespaarde FTE’s worden verzilverd door mensen te ontslaan. “De tijdwinst stoppen we weer terug in de organisatie”, legt Guus van Mourik uit. “Medewerkers hebben meer tijd gekregen voor onder­steuning van het management of operationele verbeteringen. We hebben stevige groeiambities en door efficiënter te werken kunnen we die groei stimuleren.”

Zeer hoge herkenningsgraad

Of de voordelen werkelijk gerealiseerd worden, staat of valt volgens Mark van der Linden met de kwaliteit van de eerste stappen in het proces: “Hoe goed worden de gegevens op de factuur herkend, dat is belangrijk.” Kofax Transformation Modules werkt met free form OCR, wat betekent dat niet voor elke leverancier een afzonderlijke tem­plate nodig is. “Het systeem herkende vanaf het begin zeker 90 tot 95 procent van de gegevens. Correcties zijn heel eenvoudig: bij het controleren klik je de juiste of ontbrekende gegevens op de factuur aan. Omdat het zelflerende systeem deze correcties onthoudt, wordt er steeds meer herkend. Inmiddels zitten we nu op een percentage van 98 tot 100.”

Nog meer mogelijkheden

Net zoals CSU lovend is over de kwaliteit van de geïmplementeerde oplossing, zo zijn ze ook zeer te spreken over de samenwerking met Docspro en UNIT4 Consist. “Beide partners waren goed op elkaar ingespeeld en hadden duidelijk veel kennis van zaken”, aldus Guus van Mourik. “Zowel de pilot als de uitrol over de vestigingen is rim­pelloos verlopen, en de paar kleine verstoringen die zich nu en dan voordeden werden vlot aangepakt.” Deze goede ervaringen geven veel vertrouwen voor de uitbreidingen die CSU de komende tijd wil gaan implementeren. Mark van der Linden: “We gaan het mogelijk maken om achteraf een document te scannen en toe te voegen aan een gearchiveerde factuur. Het komt regelmatig voor dat een deel van de bijlagen ontbreekt. Om dat te corrigeren moeten we nu nog de factuur afboeken en daarna weer opnieuw opboeken met alle bij­lagen. Dat is straks niet meer nodig.” Ook het verwerken van digitaal aangeleverde facturen staat op het verlanglijstje. “Het is mogelijk om binnengekomen digitale facturen automatisch klaar te zetten en door de herkenningssoftware te halen. We zullen in de toekomst steeds vaker digitale facturen ontvangen en daar willen we klaar voor zijn.”

Guus van Mourik, Financieel Directeur & Mark van der Linden, ICT-Ontwikkeling: “Docspro luistert goed naar de ideeën die je aandraagt, en er kon snel geschakeld worden als dat nodig was. Enuit hun realistische en professionele projectaanpak spreekt veel ervaring.”

Deel dit met vrienden!

Wilt u meer informatie over de referentiecase van CSU?

Laat uw contactgegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Relevante producten