Beleidsverklaring

Beleidsverklaring

Docspro is sinds 1994 een vooraanstaande leverancier van oplossingen op het gebied van procesoptimalisatie, intelligente documentverwerking en digitale archivering. Met technisch hoogwaardige oplossingen ondersteunt Docspro uiteenlopende bedrijfsprocessen. Klanten hebben met de oplossingen van Docspro meer grip gekregen op de informatiestromen, processen verregaand geoptimaliseerd en zijn vele malen efficiënter gaan werken. Resultaat is een hogere mate van flexibiliteit, een verbeterde klanttevredenheid en compliance, meer gemotiveerde medewerkers en een hogere productiviteit!

Docspro streeft ernaar haar klanten te ondersteunen bij het managen van de informatie gedreven processen en bijbehorende informatiestromen. Door het intelligent inzetten van geavanceerde software van toonaangevende leveranciers, implementeren we oplossingen die naadloos aansluiten op huidige bedrijfsapplicaties (SAP, FIS2000, FMS, UNIT4, Microsoft Sharepoint , Oracle etc.) Uitgangspunt is dat de klant en eindgebruiker op eenvoudige en transparante wijze snel de juiste informatie kan vinden, bewerken en beheren zodat zij in staat zijn om de juiste beslissingen te kunnen nemen of klanten op juiste wijze te kunnen bedienen.

Het is bij vele bedrijven en organisaties succesvol gebleken om eerst op één afdeling de oplossing in te zetten en vanuit daar verder uit te breiden. Door deze pragmatische aanpak, behouden we het overzicht waardoor we een beheersbaar traject waarborgen terwijl kosten en risico’s minimaal blijven. Uiteraard werken wij volgens gestandaardiseerde werkmethoden en is ons project management Prince-2 gecertificeerd.

Samen met de klanten kijken wij naar de gewenste en de huidige situatie, waarbij altijd wordt gekeken in hoeverre reeds gedane investeringen in hard- en software optimaal benut kan worden. Naast maintenance contracten bieden wij tevens een eigen Customer Support Desk met deskundige en gecertificeerde  medewerkers die kunnen assisteren bij klantvragen, verstoringen of incidenten.

Het directieteam van Docspro hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met data en gegevens van belanghebbenden. Om dit inzichtelijk te maken en te borgen is ervoor gekozen om dit mede met behulp van de NEN-EN-ISO 27001 norm te realiseren, zodat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie geborgd wordt. Het managementsysteem voor informatiebeveiliging maakt op een evenwichtige wijze onderdeel uit van het algemeen beleid, waarbij de bedrijfseconomische en bedrijfskundige beperkingen een belangrijke randvoorwaarde zijn.

Om deze reden zijn de beheersmaatregelen die betrekking hebben op onze organisatie vastgesteld en worden KPI’s bijgehouden en gemonitord. Om deze doelstelling te realiseren, is een managementsysteem gericht op informatiebeveiliging in de organisatie geïmplementeerd. Het systeem is in overeenstemming met de norm NEN-EN-ISO 27001 en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De directie zal alles in het werk stellen om het Informatiebeveiligingsbeleid van Docspro te waarborgen, hierbij is een hoog bewustzijn van de medewerkers inzake Informatiebeveiliging vereist.

Het beleid van de directie van Docspro is erop gericht om zo goed mogelijk aan de eisen, verwachtingen en behoeften van haar klanten en andere belanghebbenden te voldoen. Voor dit doel is een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet en ingevoerd dat op een effectieve en economisch verantwoorde wijze wordt uitgevoerd en in stand gehouden. Daarbij geldt dat de directie zich houdt aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en middels het managementsysteem een kader biedt om doelstellingen op het gebied van Kwaliteit in combinatie met de NEN-EN-ISO 9001 vast te stellen, periodiek te beoordelen en daar waar nodig bij te sturen. Eén en ander moet leiden tot een continue verbetering van het totale proces en onderliggend het managementsysteem.

Om een dergelijke werkwijze te waarborgen en als hulpmiddel bij het structureren van , bovengenoemde werkwijze is gekozen voor het opzetten van een managementsysteem voor kwaliteit, milieu en informatiebeveiliging conform:

  • NEN-EN-ISO 9001:2015 “Kwaliteitsmanagementsystemen”
  • NEN-EN-ISO 14001:2015 “Milieumanagementsysteem”
  • NEN-EN-ISO 27001:2013 “Informatiebeveiligingssysteem”

De diensten van Docspro staan bij de opdrachtgevers kwalitatief goed aangeschreven. Om aantoonbaar te maken naar de opdrachtgevers dat er sprake is van een werkwijze gericht op kwaliteit, milieu en informatiebeveiliging laten we ons bedrijf regelmatig beoordelen door onafhankelijke instanties.

De zorg voor de veiligheid, gezondheid en het milieu heeft hoge prioriteit binnen onze organisatie.

De primaire doelstelling is om op basis van de naleving de NEN-EN-ISO 14001 in combinatie met toepasselijke wet- en regelgeving norm in het milieumanagementsysteem bij alle werkzaamheden schade aan het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. Om deze reden zijn de milieuaspecten die betrekking hebben op onze organisatie vastgesteld en worden milieu KPI’s bijgehouden en gemonitord middels de Milieubarometer.

Een gestructureerde en vastgelegde werkwijze heeft voor ons de volgende voordelen en waarborgt de volgende aspecten:

  • Duidelijkheid in de organisatie door een vastgelegde werkwijze en goede (schriftelijke) communicatie.
  • Verbeteren van onze diensten en organisatie door middel van het registreren van afwijkingen en kansen om te verbeteren en hierop doorvoeren van verbeteringen.
  • Streven naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit, informatiebeveiliging & milieu.
  • Voldoen aan van toepassing zijnde wettelijke en andere eisen die betrekking hebben op de activiteiten en diensten van de organisatie.
  • Bij calamiteiten er effectief kan worden opgetreden.
  • Er gestreefd wordt een aangename werkomgeving te creëren en te handhaven.
  • Milieuschade wordt voorkomen of waar onvermijdelijk zoveel mogelijk wordt beperkt.

Ons ervaren team van gecertificeerde medewerkers én een uitgebreid netwerk van hoogwaardige business partners maakt Docspro tot de aangewezen leverancier voor vrijwel elke oplossing op het gebied van informatiemanagement. De uitstekende samenwerking met onze leveranciers en partners wordt onderstreept door de vele awards die Docspro heeft ontvangen.

Sinds januari 2016 is Canon Nederland voor 100% eigenaar van Docspro. Docspro wordt binnen Canon Nederland het expertisecentrum voor document capture, document management en document workflow.

Bij Docspro is uw project in de vertrouwde handen van gecertificeerde medewerkers en bent u dus verzekerd van up-to-date kennis.

Namens de directie,

Alphen aan den Rijn, 16 november 2021

Dennis Zwanenburg

Bij vragen of meer informatie kunt ons u bereiken via info@docspro.nl of bellen met +31 (0) 172 – 419 334.