Onze software consultants staan voor u klaar!

De Implementatie van digitale softwareoplossingen bij Docspro

Implementatie van digitale softwareoplossingen

Na de inventarisatie van uw processen en (digitale) data- en documentstromen door onze business consultants en de koppeling aan de juiste digitale oplossing voor uw situatie. Daarna gaan onze software consultants graag voor u aan de slag om uw digitale oplossing binnen uw organisatie goed te implementeren. Hiervoor hebben wij een werkwijze ontwikkeld, die uit verschillende fases bestaat. Door deze werkwijze toe te passen garanderen wij een succesvolle oplevering van het project en optimale support en begeleiding na de implementatie.

Hoe ziet onze implementatie eruit?

1. Voorbespreking

Voor ieder project gaan uw medewerkers en onze technische projectleider met elkaar in gesprek. Het doel van deze voorbespreking is om input te verzamelen voor het implementatieplan. Afhankelijk van de omvang van het project kunnen wij ook een voorbespreking organiseren in de vorm van een workshop om meerdere stakeholders van uw organisatie kennis te laten maken met het project en de oplossing.

2. Opstellen implementatieplan

Na de voorbespreking wordt het implementatieplan opgesteld. Voordat wij starten met de werkzaamheden is het van belang dat u precies weet wat u van ons kunt verwachten en welke medewerking wij van u vragen. Na goedkeuring op het implementatieplan starten we met het uitvoeren van de werkzaamheden. Tegelijkertijd is ook het projectteam, dat verantwoordelijk is voor de uitrol van het project, samengesteld. Voor een optimaal succes is het van belang dat ook uw medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht. Deze samenwerking brengt namelijk de kennis over de processen binnen uw organisatie en de te implementeren oplossing samen.

3. Uitvoering werkzaamheden

Onze projectleider zorgt ervoor dat tijdens de uitvoering van het project continu inzicht is in de activiteiten, werkzaamheden en onderwerpen die nog aan de orde moeten komen. Zo is het project van het begin tot het einde beheersbaar en kunnen de gestelde doelen binnen de aangegeven tijd worden gerealiseerd. Voor de oplevering van het project zijn uw medewerkers opgeleid om met de oplossing te kunnen werken en beschikken zij over de benodigde installatie, beheerders- en gebruikersdocumentatie.

4. Project opleveren

Vervolgens leveren wij het project op en zorgen we voor de nazorg. Onze software consultants stellen de oplossing desgewenst bij zodat deze volledig afgestemd op uw wensen en aansluit bij de requirements zoals deze in het implementatieplan zijn vastgelegd. Doordat de technologische ontwikkelingen zich in een hoog tempo blijven opvolgen komen de software consultants ook na afronding van het project op regelmatige basis terug. Zo bent u altijd op de hoogte van de nieuwste functionaliteiten zodat u in staat met om continu te blijven verbeteren met de oplossingen van Docspro.

5. Evaluatie

Na het opleveren van het project vindt er een evaluatie plaats. Tijdens deze evaluatie kijken wij gezamenlijk met u terug op het project en wordt er gekeken of er is voldaan aan de vooraf vastgelegde afspraken.

Onderzoek de mogelijkheden met onze software consultants

Zoekt u een betrokken kennispartner voor de implementatie van digitale software oplossingen om uw processen en (digitale) data- en documentstromen te automatiseren? Vul onderstaand formulier in en Rima of één van de andere salescollega's neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.