Blogs

De keuze voor Intelligent Document Processing

De keuze voor Intelligent Document Processing

Binnen het digitaliserings- en automatiseringsproces van organisaties is Intelligent Document Processing (IDP), ofwel intelligente documentverwerking, een populair begrip. IDP is het automatisch herkennen van gegevens in een documenttype en het direct vastleggen van de gegevens in uw achterliggende systeem. In deze blog vertellen wij u graag hoe Intelligent Document Processing uw organisatie kan helpen om processen verder te optimaliseren.

Intelligent Document Processing

IDP wordt binnen organisaties gebruikt om de verwerking van een groot aantal documenten te stroomlijnen. Een IDP-oplossing maakt gebruik van meerdere technologieën zoals:

  • Artificial Intelligence (AI)
  • Deep Learning
  • Natural Language Processing (NLP)

Het verhogen van de productiviteit

De combinatie van deze technologieën zorgt ervoor dat documenten kunnen worden geclassificeerd, de benodigde informatie uit deze documenten kan worden gehaald en direct wordt geëxporteerd naar het juiste systeem en de juiste afdeling en medewerker in de organisatie. Hierdoor worden de bedrijfsprocessen geautomatiseerd, minder fouten gemaakt en wordt de productiviteit verhoogd.

Wat is het verschil tussen Optical Character Recognition & Intelligent Document Processing?

Optical Character Recognition (OCR) is een manier om tekst in fysieke documenten of afbeeldingen te kunnen herkennen en om te zetten in digitale tekst. OCR-software kan namelijk een afbeelding scannen van een document en is in staat om de tekstblokken, letters en cijfers die erin staan te identificeren, en zet deze vervolgens om in een digitaal formaat. Het belangrijkste doel van OCR is het omzetten van papieren documenten in doorzoekbare digitale documenten.

Intelligent Document Processing (IDP) is de next level van OCR en omvat het automatisch extraheren van informatie en gegevens uit documenten en deze dan ook nog verder te verwerken. IDP gebruikt geavanceerde technologieën om documenten te analyseren, belangrijke informatie zoals namen, adressen, bedragen, enzovoort te herkennen en deze vervolgens te extraheren. Deze informatie kan je dan gemakkelijk digitaal opslaan zodat dit weer verder in de organisatie verwerkt kan worden. Zodoende is IDP daarom meer gericht op het automatiseren van taken die voorheen handmatig werden uitgevoerd, zoals het verwerken van facturen.

Het belangrijkste verschil tussen OCR en IDP is dat OCR zich richt op het omzetten van papieren documenten in doorzoekbare digitale documenten, terwijl IDP zich richt op het automatiseren van het proces van het extraheren van belangrijke informatie uit documenten en het verwerken van deze informatie.

Waarom is Intelligent Document Processing beter dan Optical Character Recognition?

Een toenemende hoeveelheid aan binnenkomende documenten en gegevens in organisaties, van verschillende bronnen en in verschillende bestandsformaten, zorgt voor complexe situaties. Voor het verwerken van een groot scala aan gegevens is namelijk een geavanceerde oplossing nodig. OCR blijkt hiervoor minder geschikt, omdat dit slechts een onderdeel is binnen documentverwerking. Het verschil met IDP is dat een IDP-oplossing dient als intelligente end-to-end oplossing met een hoog nauwkeurigheidspercentage. Hierdoor zal bij het verwerken van een groot aantal documenten sneller gekozen worden voor een IDP-oplossing.

Intelligent Document Processing

Waar wordt Intelligent Document Processing ingezet?

Intelligent Document Processing (IDP) kan in verschillende branches en bedrijfsprocessen worden ingezet, afhankelijk van de behoeften van de organisatie. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Financiële sector: inzet voor het automatisch verwerken van facturen, bankafschriften en andere financiële documenten. Dit helpt om de verwerkingstijd te verkorten en de kans op fouten te verminderen.
  • Gezondheidszorg: inzet voor het automatisch verwerken van medische dossiers, zoals patiëntinformatie, laboratoriumresultaten en rekeningen. Dit helpt om de efficiëntie te verbeteren en de nauwkeurigheid te verhogen.
  • Juridische sector: inzet voor het automatisch verwerken van contracten, gerechtelijke documenten en andere juridische documenten. Dit helpt om de verwerkingstijd te verkorten en de kans op fouten te verminderen.
  • Human resources: inzet voor het automatisch verwerken van cv’s, sollicitatieformulieren en andere HR-documenten. Dit kan helpen om het sollicitatieproces te stroomlijnen en de efficiëntie te verbeteren.

U ziet dat IDP op dit moment vaak wordt ingezet in verschillende bedrijfsprocessen en branches waar grote hoeveelheden documenten worden verwerkt. Op deze manier zijn organisatie in staat hun processen te automatiseren en de efficiëntie en de nauwkeurigheid te verbeteren. Door de uitgebreide mogelijkheden en technologische vooruitgang van IDP, is de verwachting dat er in de toekomst er op grote schaal ook ingang zal vinden in andere sectoren zoals logistiek, productie, detailhandel en telecommunicatie.

Deel dit met vrienden!