Blogs

Duurzaamheid, meer dan het verkleinen van je CO2 voetafdruk

Van duurzaam denken naar duurzaam doen

Duurzaamheid, meer dan het verkleinen van je CO2 voetafdruk

Duurzaamheid. Als er één term is die je vandaag de dag minstens een keer per dag hoort of leest is het wel duurzaamheid. In de samenleving kun je je er van alles bij voorstellen: van minder gebruik van fossiele brandstoffen tot wat meer ecologisch verantwoord eten, drinken, kleden en ga zo maar door. Maar wat betekent duurzaamheid in een steeds digitaler wordende wereld? Wat is digitale duurzaamheid? Dat je op langere termijn relevante (bedrijfs)informatie nog steeds kunt raadplegen? Volgens Joost Elkhuizen, Senior Account Manager bij Docspro, gaat het veel verder dan dat.

Duurzaamheid

Je kunt je van alles voorstellen bij duurzaamheid. In essentie draait het om vanuit ecologisch standpunt bezien verantwoord gebruik van essentiële grondstoffen om op die manier een zo klein mogelijke impact te hebben op de kwaliteit van de leefomgeving, ook/juist op de lange termijn. Het doel is dat er een permanente balans ontstaat tussen wat wordt verbruikt en wat beschikbaar is/komt. Duurzaamheid is in alle aspecten van onze samenleving te realiseren: of het nu gaat om het bouwen van huizen, het verbouwen van voedsel, het produceren van kleding, onze manier van verplaatsen (mobiliteit) of… informatie- en communicatietechnologie. Ook daarin is zeker winst te behalen als het gaat om duurzaamheid: van duurzamer energiegebruik en beperking van dat energiegebruik (in bijvoorbeeld datacenters en energiezuiniger hardware in het algemeen) tot hergebruik van (delen van) apparaten, het verlengen van de levensduur van die apparaten en het werken op afstand.

Duurzaamheid is geen discussie

Joost: ‘Duurzaamheid als begrip is al heel lang onderwerp van gesprek. Laten we het geen discussie meer noemen, want iedereen begrijpt dat je iets moet doen om belangrijke informatie voor de langere termijn veilig te kunnen stellen. Het gaat dus niet zozeer om de vraag óf je het moet doen, maar meer hóe je het moet doen. In de praktijk beland je dan al snel in een vooral technische discussie. Welke hardware, welke software, welk privacy beleid en welke company policy met betrekking tot compliancy etc.? Ik zou echter willen pleiten voor meer aandacht voor de duurzaamheid van de oplossingen die worden geboden en de partner waarmee je die oplossingen gezamenlijk gaat implementeren.’ Duurzaamheid gaat volgens Joost om een viertal belangrijke onderdelen: ecologische footprint, klantrelatie, technologie en een strategisch partnership.

Ecologische footprint: zo weinig mogelijk impact

Duurzaamheid in de zin van ecologische footprint is vrij eenvoudig in te beelden. Joost: ‘Slim en effectief automatiseren kan wereldwijd duidelijk bijdragen aan de beperking van CO2-uitstoot en verduurzaming in het algemeen. Het kan bijvoorbeeld een bijdrage leveren door minder te printen en hybride te werken om daarmee de mobiliteit als geheel te reduceren en zelfs mogelijk een kantoor één dag per week te sluiten. Bij banken en verzekeraars zijn de aard van beleggingen tegenwoordig onderwerp van gesprek: beleggen we nog in bedrijven die op de ‘traditionele’ manier zaken doen en hun producten produceren? Of kiezen we meer voor ondernemingen die zich op sociaal-maatschappelijk vlak onderscheiden en willen bijdragen aan een betere en duurzamere wereld? Doen die bedrijven aan Corporate Social Responsibility (CSR) of zoals we het in het Nederlands noemen, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar dan over de hele keten en volgens de normen van de Verenigde Naties? Ook kunnen information management oplossingen informatiegedreven processen optimaliseren waardoor de footprint (de totale impact van de bedrijfsactiviteiten op de omgeving) kleiner wordt.’

Hoe dan?

‘De CO2-voetafdruk verkleinen dat weten we eigenlijk allemaal wel. Maar hoe doen we dat dan? Dat is een bekend onderdeel van de geldende duurzaamheidsstrategie, maar het is niet het enige. Het idee erachter is om met zo min mogelijk impact op het milieu als bedrijf je doelen te realiseren. Uiteraard moet je die ‘bekende’ uitdagingen rondom digitale duurzaamheid niet onderschatten. Zoals het feit dat elke gebruiker, afdeling of applicatie vaak een eigen plek nodig heeft om informatie op te slaan, waardoor het lastig is om deze informatie tussen afdelingen met elkaar te delen, of over de juiste versie van bijvoorbeeld een document te beschikken. Dat zijn zaken die vooral betrekking hebben op duurzaamheid in de zin van continuïteit en consistentie in handelen als bedrijf of over hoe je met je informatie omgaat. Echter, dat is op te lossen. Dat doe je onder meer door met de juiste partner in zee te gaan om die uitdagingen het hoofd te bieden.’

Klantrelatie: continuïteit

Wat voor veel klanten van doorslaggevend belang is, is continuïteit. Continuïteit in bedrijfsvoering en de uitvoering van het na te streven beleid. ‘De wetenschap dat je in goed overleg een softwareoplossing kiest met een partner die je ook op de langere termijn passende ondersteuning biedt en met je meebeweegt in de ontwikkelingen is cruciaal’, aldus Elkhuizen. ‘Neem de keuze voor een cloud-oplossing. Dat is van strategisch belang voor de onderneming: waarom zou je eigenlijk een cloud-oplossing willen? Wat zijn de voordelen, wat zijn de beperkingen, zijn er misschien ook expliciete nadelen in deze situatie? Welke afspraken maak je? De kennis over dat soort vraagstukken gaat veel verder dan het simpelweg uitbesteden van een bepaalde dienstverlening op het gebied van ICT’, aldus Joost. ‘Het gaat om betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid. Daarbij bepalen de deskundigheid en kennis van zaken bij jouw gesprekspartner hoe duurzaam de door jou gekozen weg is. Als je partner beschikt over de juiste kennis van zaken over energiegebruik, duurzame(re) hardware en softwareoplossingen etc. dan kun je gezamenlijk een weg uitstippelen naar een duurzame(re) toekomst.’

Technologie versus strategie

Joost: ‘Bij alle afwegingen over de te volgen strategie naar een duurzame toekomst draait het om vertrouwen in de samenwerking tussen alle belanghebbenden: de klant, de klanten van de klant en de ICT-partner. Technologie is daarbij slechts ondersteunend. De beschikbaarheid van een cloudtechnologie is mooi, maar kennis van die technologie en vooral hoe die is toe te passen in de vorm van een consistente bedrijfsvoering, is veel belangrijker. Duurzaam denken wil in essentie zeggen dat het – ook op de langere termijn – duidelijk is waar je naartoe wilt en hoe je die weg daar naartoe kunt volgen. Ad hoc van de ene slimme technologie naar de andere overstappen, draagt niet echt bij aan rust in de organisatie. Dus: hoe kom je van duurzaam denken naar duurzaam doen?’

Op weg naar strategisch partnership

In de financiële markt geldt vooral één cruciale vraag: hoe kan ik voldoen aan wet- en regelgeving waarop de toezichthouder controleert? Ook op de langere termijn. Dat is voor veel organisaties een steeds grotere worsteling aan het worden, ziet Joost: ‘De sterk groeiende digitalisering, opkomende cloud strategie, de enorme hoeveelheden informatie, online klantinteractie, de vaak directe externe connecties met uiterst gevoelige en persoonlijke gegevens. Het draagt allemaal bij aan de toenemende druk op een organisatie om compliancy, betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en veiligheid voor elkaar te hebben en te houden. Technologie is daarbij een heel goed hulpmiddel, maar misschien wel minder relevant dan je zou denken.’

‘Om ervan verzekerd te zijn dat de door jouw organisatie gekozen oplossingen daadwerkelijk datgene doen wat ze moeten doen, ben je waarschijnlijk meer afhankelijk van de partner die je kiest dan je zou denken. Voor veel organisaties, en dat geldt zelfs voor banken en verzekeraars waar ik veel mee in gesprek ben, geldt dat ICT weliswaar heel strategisch is, maar het is per saldo niet de core business van zo’n organisatie. Dat is niet het verdienmodel. Het helpt wel om hun bedrijfsmodel beter, efficiënter en effectiever te laten functioneren en zo beter te kunnen voldoen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom is de keuze voor de partner waarmee je de (toekomstige) uitdagingen te lijf gaat cruciaal. Voor zo’n partner zijn die ontwikkelingen zoals hiervoor genoemd juist wél de kernactiviteit: zij hebben kennis van en ervaring met het toepassen van de juiste technologie op de juiste plaats in de organisatie. Ze volgen de ontwikkelingen en kunnen inschatten of een bepaalde trend interessant en haalbaar is voor een organisatie en de vertaalslag maken naar de business.’

Veelheid aan onderwerpen

Joost: ‘Er passeert in de gesprekken die ik voer met mijn klanten een veelheid aan onderwerpen die zijn gerelateerd aan digitale duurzaamheid: van het opstellen van een preservatieplan, het regelen van vervanging en – last but not least – het opstellen van een beleidsdocument met de te volgen strategie: de company policy ofwel het te voeren bedrijfsbeleid. Het is complex en veelomvattend; dat zou kunnen afschrikken, maar begin bij het begin. Maak jezelf een voorstelling van waar je naartoe wilt en hoe je dat punt wilt bereiken. Waarbij je onderweg blijft voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving en, zoals in de financiële markt, de vragen van toezichthouders zoals van De Nederlandsche Bank (DNB) kunt beantwoorden. Werkprocessen moeten flexibel en voortdurend aanpasbaar zijn aan veranderende omstandigheden. Tegelijkertijd wil je wel een werkbare organisatie houden. Dat zijn nog best grote uitdagingen, maar er zijn partners die je daarbij kunnen helpen.’

Deskundigheid bij Docspro

In het traject van het vaststellen van de doelen, de te volgen strategie en de rol die ICT daarin kan spelen komen in de regel meer vragen opborrelen dan antwoorden. Joost: ‘Zoals ik al aangaf, je wilt dan kunnen rekenen op een partij die de juiste diensten aanbiedt, de ervaring heeft en die jij vertrouwt. Een partij die je het gevoel geeft dat ze weten waarover het gaat in jouw markt en hoe ze bij jouw organisatie die gewenste flexibiliteit en veiligheid kunnen realiseren. Bij Docspro hebben we veel specialisten met een grote veelzijdigheid aan kennis en deskundigheid, zowel op het gebied van de te maken strategische keuzes als de praktische invulling daarvan. Of het nu gaat om de keuze voor cloud of on premise (met het inzicht in en de afweging van de risico’s daarbij), het implementeren van intelligent accounting, een volledig klantbeeld of om gerichte ondersteuning in de digitale transformatie, wij beschikken over specialisten op al die gebieden. Het gaat nog verder: het analyseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen tot en met het continu verbeteren van informatiegedreven bedrijfsprocessen, de weg naar hyperautomation met Artificial Intelligence zit eveneens in ons portfolio.’

Op weg naar een digitaal duurzame toekomst

‘Met alle ervaring en kennis van de ontwikkelingen in markt en over de beschikbare technologie kunnen we iedere organisatie verder op weg helpen naar een digitaal duurzame toekomst. Uitdagingen op dit gebied zijn er voor alle bedrijven. Wij kunnen helpen die uitdagingen het hoofd te bieden. Daarbij draait het niet alleen om technologie…’, aldus Joost tot slot.

Deel dit met vrienden!