Nieuws

Spring Core Framework issue en impact op software

Spring Core Framework issue en impact op software

Recentelijk is er een mogelijkheid ontdekt om via de het Spring Core Framework systemen te hacken, wat inmiddels ook bekend staat als Spring4Shell. Deze kwetsbaarheid maakt het mogelijk dat een kwaadwillende – zonder dat daar authenticatie voor nodig is – in bepaalde omstandigheden willekeurige code kan uitvoeren en zo toegang kan krijgen tot het programma/applicatie en de informatie in dat programma/applicatie.

Uit een eerste inventarisatie blijkt vooralsnog dat er voor onderstaande producten geen impact is op de functionaliteit en werking van de oplossingen die u van Docspro in gebruik heeft, waarover u op de website van de leverancier meer kunt lezen.

Van onderstaand product is vastgesteld dat hier wellicht sprake is van een kwetsbaarheid. Op de website van de leverancier zijn hierover inmiddels mitigerende maatregelen aangekondigd, welke u als klant dient uit te voeren. Indien gewenst kan Docspro u hierbij assisteren. Dit kan door contact op te nemen met onze supportdesk.