Nieuws

Informatiegestuurde Overheid 2022

Informatiegestuurde Overheid 2022

Op 14 juni was het dan eindelijk zover voor collega’s Nychel l’Ami en Arnoud Schulenberg……een fysiek congres bezoeken uit naam van Docspro. Beide collega’s zijn in COVID tijd begonnen en waren tot op heden aan het scherm en huis gekluisterd.

Informatiegestuurde Overheid

Tijdens het Heliview congres de Informatiegestuurde Overheid konden beide heren een beter beeld krijgen waar Overheden tegenaan lopen in deze (digitale) tijd. Zaken zoals, wat doet de Overheid met data die zij hebben en wat mogen/moeten ze ermee? Wat verwachten burgers anno 2022 van de Overheid? Hoe wisselen we data uit om dit breder in te zetten en op welk niveau wordt dit gebruikt bij besluitvorming en/of uitvoering?

Netwerken

Vragen die voor een leverancier als Docspro van belang zijn om hierop in te kunnen spelen om hun klanten te kunnen begrijpen en helpen. Dus vanuit dit oogpunt hebben zij dit congres samen met een aantal klanten bezocht, zo kwam het vergaren van informatie en het fysiek ontmoeten van (nieuwe) klanten mooi samen.

Uitdaging

Wat opvalt tijdens het congres is dat er veel vragen zijn, er antwoorden komen, die dan vervolgens weer (meer) vragen opleveren. We kunnen wel stellen dat er nog een hoop uitdagingen zijn binnen de Overheid, zo is het gebruik van algoritmes in de basis een goed idee, maar het gebruik hiervan in de uitvoering kan verstrekkende gevolgen hebben, helaas voorbeelden ten over. Een ander voorbeeld, het recht op inzage is natuurlijk een fantastisch idee, maar waar is al die data van die ene persoon? En in het verlengde hiervan, wat als een instantie een Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek krijgt of dit middels de Wet open overheid (Woo) zelf proactief wil publiceren? Waartoe ben je als Overheid wel verplicht en borg je toch de privacy van personen? Rondom deze onderwerpen waren er veel discussies waarbij je duidelijk ziet dat er stappen zijn gezet, maar er nog veel stappen gezet moeten worden. Ook de ‘’kloof’’ tussen het besluit en de uitvoering hiervan is groot en kan eigenlijk alleen verkleint worden als beslisser en uitvoerder dichter bij elkaar komen in het hele proces van bedenken tot uitvoeren.

Door de combinatie, ontdekken wat er speelt binnen de Overheid en met klanten op stap was het een interessante en gezellige dag. En smaakt zeker naar meer fysieke afspraken, congressen, kopjes koffie etc. etc.

Deel dit met vrienden!