Blogs

Naleving van de Avg, een kwestie van moeten of willen?

Naleving van de Avg, een kwestie van moeten of willen?

De Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) is een wet waaraan alle organisaties moeten voldoen. Maar de komst van de Europese privacywetgeving biedt ook nieuwe kansen. Bijvoorbeeld om de communicatie met medewerkers en klanten te verbeteren. Lees hieronder meer over de mogelijkheden om de kansen van de Avg te pakken. 

Wilt u op de hoogte blijven van de trends en ontwikkelingen? Volg ons dan via LinkedIn of nieuwsbrief.
LinkedIn Nieuwsbrief

Meer dan een verplichting 

Vrijwel alle organisaties verwerken persoonlijke gegevens en moeten daarom voldoen aan de regels uit de Avg. De Europese wet is in die zin een extern opgelegde verplichting. Maar dit perspectief is meestal niet productief om regelgeving adequaat en efficiënt na te leven. Een organisatie kan zich door regelnaleving namelijk ook onderscheidend tonen ten opzichte van concurrenten. Dat kan bijvoorbeeld door te laten zien dat veiligheid van data, transparantie over gegevensverwerkingen en de privacy rechten van individuen echt voorop staan. 

De voorwaarden en verplichtingen uit de Avg ondersteunen bovendien het maatschappelijke en zakelijke vertrouwen in technologieën die onze persoonsgegevens verwerken. Dan is het logisch om aan de Avg te wíllen voldoen. Docspro biedt u de kans om te voldoen aan de Avg door middel van een Avg Check

Van moeten naar willen

De implementatie en naleving van de Avg worden een stuk eenvoudiger als de wet wordt gezien als een kans om transparantie over datagebruik te realiseren en zeggenschap van betrokkenen over gegevensverwerkingen in de dagelijkse werkpraktijk te integreren. Door serieus werk te maken van deze mogelijkheden – en hierover intern te communiceren – raken medewerkers gemotiveerd en enthousiast om een bijdrage te leveren aan de regelnaleving. Die actieve betrokkenheid van medewerkers komt natuurlijk goed van pas bij de invoering en borging van een complexe wet als de Avg. 

De implementatie en naleving van de Avg worden een stuk eenvoudiger als de wet wordt gezien als een kans in plaats van een verplichting. 

Organisaties die zich bewust zijn van de waarde van zorgvuldig gegevensbeheer voldoen aan de groeiende maatschappelijke vraag naar transparantie, informatiebeveiliging en verantwoord datagebruik. Een organisatie die inspeelt op deze vraag zal dan ook zeker lof en waardering oogsten. 

Kansen van regelnaleving

Om de kansen van de Avg te benutten, is het essentieel om open en duidelijk aan te geven hoe de organisatie omgaat met persoonsgegevens. Ook een goede respons op vragen en verzoeken van betrokkenen is van belang, zodat het vertrouwen ontstaat dat de zaken op orde zijn en rechten kunnen worden uitgeoefend. Dit is niet altijd zo eenvoudig als het klinkt. Maar het streven naar een optimale naleving van de Avg levert zeker meerwaarde voor de organisatie op. 

Meer weten over de naleving van de Avg en de kansen die daarbij komen kijken? Neem gerust contact met ons op.

Deel dit met vrienden!