Nieuws

AVG Check

Kunt u verklaren dat er wordt voldaan aan de AVG?

Het is duidelijk dat privacy en persoonsgegevens beschermd moeten worden. Via de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 van kracht is geworden bestaat de wettelijke verplichting om dit goed geregeld te hebben. Hoe gaat u om met de wettelijke, eerlijke en transparante omgang van persoonsgegevens? Wat is de stand van zaken met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Is uw Kofax systeem gecontroleerd op compliance met de wet- en regelgeving, zodat u kunt verklaren dat er wordt voldaan aan de Avg? De AVG Check van Docspro kan u hierbij helpen.

Wilt u op de hoogte blijven van de trends en ontwikkelingen? Volg ons dan via LinkedIn of nieuwsbrief.
LinkedIn Nieuwsbrief

Bent u ‘accountable’?

De bescherming van persoonsgegevens is een wettelijke verplichting, maar niet uw dagelijkse werk. Docspro helpt u om aantoonbaar te voldoen aan de privacyregels en praktisch te ondersteunen met de zaken die daarvoor geregeld moeten worden.

Docspro Business Acceleration ModelDoor het uitvoeren van een AVG Check door een process consultant van Docspro via het Business Acceleration Model wordt er nagegaan of uw Kofax systeem voldoet aan de Avg, ‘compliant’ is en waar er verbeterpunten zitten.

Het Business Acceleration Model is een doordachte methodiek om processen binnen de organisatie te verbeteren op een continu basis in een verbetercyclus, in plaats van het uitvoeren van een eenmalige verbeteractie. U ontvangt een adviesrapport welke als handvat gebruikt kan worden om passende maatregelen te treffen. Zo wordt u in staat gesteld om altijd op betrouwbare manier intern verantwoording af te leggen, maar waar nodig ook aan het maatschappelijk verkeer.

Onze aanpak

Via onze snelle AVG Check wordt uw Kofax systeem doorgelicht om de verbeterpunten aan te wijzen zodat u beter kan voldoen aan de Avg. Er wordt vooraf afgestemd wat er zal worden gecontroleerd en de bevindingen worden uitgewerkt in een rapport. Het is mogelijk om waar nodig gesprekken met de betrokken medewerkers te houden en controles uit te voeren op bijbehorende privacy documenten zoals bijvoorbeeld verwerkersovereenkomsten. Na de uitwerking ontvangt u een duidelijk adviesrapport met verbeterpunten waarmee passende maatregelen kunnen worden getroffen om beter te voldoen aan de eisen die de Avg stelt. Dit advies kan worden gepresenteerd in een vergadering met bestuur en belanghebbenden.

Waarom Docspro?

Klanten van Docspro geven aan dat onze process professionals ervaren en goed opgeleid zijn en in staat zijn om hun organisatie te helpen naar verbeterde werkprocessen en gegevensbescherming. Zij vragen Docspro om advies, implementatie en om verbetering van hun processen, zodat zij voldoen aan de eisen voor persoonsgegevensbescherming, verantwoording kunnen afleggen en zo hun vertrouwenspositie in de markt versterken.

Interesse in een AVG Check? Klik op onderstaande button.

Meer informatie AVG Check