Blogs

Hyperautomation, meer dan alleen Robotic Process Automation

Het geheel is meer dan de som der delen

Het belangrijkste aspect van hyperautomation, dé technologietrend van 2020 volgens Gartner, is misschien wel dat daarvoor het aloude spreekwoord het geheel is meer dan de som der delen op gaat. ‘Het gaat om het combineren van geavanceerde technologieën om vergaande automatisering te realiseren, aldus Rogier Schippers, Business Development Manager bij Canon Information Management. Die namens Docspro en Nokavision organisaties begeleidt in hoogwaardige automatisering om toegevoegde waarde te leveren aan hun klanten.

Een van de vele definities (van onder meer Gartner zelf) over hyperautomation is: Hyperautomation is het end-to-end automatiseren van processen door het combineren van verschillende technologieën. Zoals Robotic Process Automation (RPA), Intelligent Document Processing en Process Automation. Daarnaast speelt Machine Learning (ML) een cruciale rol om specifieke problemen op te lossen.

Er zitten veel voordelen aan het toepassen van hyperautomation in bedrijfsprocessen, zoals kostenbesparing, efficiencyverhoging, hogere doorloopsnelheden, minder fouten, meer toegevoegde waarde voor klanten etc.

Wilt u op de hoogte blijven van de trends en ontwikkelingen? Volg ons dan via LinkedIn of nieuwsbrief.
LinkedIn Nieuwsbrief

Bewust van rendement uit bestaande technologieën

Rogier: ‘Het gaat er vooral om dat organisaties zich bewust worden van hoe ze het maximale rendement uit verschillende – vaak al bestaande – technologieën kunnen halen. Het gaat om het feit dat er meerdere technologieën zijn die ertoe bijdragen dat belangrijke, door informatie gestuurde bedrijfsprocessen volledig(er), adequater en met groter positief effect voor de organisatie kunnen worden geautomatiseerd. Maar ook dat de kennis van medewerkers beter wordt ingezet in plaats van dat ze zich moeten bezighouden met saaie routinematige klussen.’

Digitalisering, automatisering, hyperautomation

De basis van dit alles begint bij digitalisering. Rogier: ‘De stappen die je als organisatie maakt op weg naar de ultieme procesafhandeling lopen in principe van digitalisering via automatisering naar hyperautomation. Elke stap heeft zijn eigen aanpak om binnen een organisatie te kunnen slagen. Hyperautomation is vervolgens een aanpak waarbij je zoveel mogelijk bedrijfsprocessen analyseert en evalueert om te zien óf en hóe je die zo efficiënt en effectief mogelijk kunt laten verlopen, gebruik makend van een pallet aan technologieën zoals Intelligent Document Processing, Process Automation en RPA.’

Visie ontwikkelen en daarnaar handelen

Veel organisaties kunnen daarbij wel wat hulp gebruiken, ziet Rogier: ‘Voor veel daarvan is het al lastig om maximaal te profiteren van één bepaalde technologie binnen de organisatie, bijvoorbeeld Robotic Process Automation. Het toepassen van meerdere technologieën in uiteenlopende processen binnen de organisatie maakt het extra lastig om het overzicht te behouden. Daar kunnen wij organisaties bij helpen. De breedte van de technologie maakt veel meer mogelijk dan men op voorhand beseft. Te vaak wordt nog gedacht in deeloplossingen, om dan vanuit die deeloplossingen misschien weer verdere stappen te zetten. Dat is op zich niet erg. Het helpt echter als een organisatie een heldere visie heeft op waar ze wil zijn over pakweg een paar jaar en hoe ze daar denkt te komen. Dan wordt de samenhang duidelijker en ook de synergie in de aanpak. De visie van het bedrijf moet natuurlijk ook helder zijn voor de medewerkers. Want vergaande automatisering van bedrijfsprocessen, zoals met hyperautomation het doel is, heeft forse impact op het dagelijkse werk.’

Toevoegen van intelligentie

Rogier: ‘Hyperautomation voegt intelligentie toe zoals ML en Natural Language Processing (NLP). Om daar het maximale rendement uit te halen is ervaring met de gebruikte technologie essentieel. De kennis van processen, informatie en automatisering geeft ons, als onderdeel van Canon, een voorsprong in de markt. De visie hoeft niet in detail uitgewerkt te zijn om die toch te kunnen uitdragen en toepassen. Het gaat erom dat het eindpunt duidelijk is, de stip op de horizon. De weg er naartoe is variabel en mede afhankelijk van ontwikkelingen in de markt. Bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe technologieën, zoals RPA. Maar ook op hoe we bepaalde zaken waarderen, als bedrijf, als maatschappij en als klant. Aantoonbaar toegevoegde waarde leveren voor klanten wordt bijvoorbeeld steeds belangrijker.’

Hyperautomation: fundament voor effectieve procesautomatisering

Dat laatste heeft veel impact op hoe we als bedrijf zaken (willen) doen en onze processen inrichten. Hyperautomation vormt een belangrijk fundament voor het optimaal inrichten en organiseren van bedrijfsprocessen. Het gaat om meer dan technologie. Het gaat om visie, kennis en ervaring, het verbinden van verschillende (technische) werelden. Daarmee kunnen we voor u de mogelijkheid creëren om meer toegevoegde waarde te leveren aan uw klanten. Waar het ook om gaat: u moet zich kunnen verplaatsen in de positie van de klant en wat die nodig heeft om optimaal te renderen. Binnen Canon Information Management hebben wij beschikking over de technologie, de kennis en de ervaring om aan die wensen tegemoet te komen.’

Deel dit met vrienden!