Wij helpen u automatisch slimmer te werken

Business consultancy voor digitale oplossingen

Wij helpen u automatisch slimmer te werken

De komst van nieuwe digitale technologieën en de complexiteit van processen binnen uw organisatie zorgen, dat deze inzetten in de dagelijkse praktijk ingewikkelder en onvoorspelbaarder is dan ooit. Uw organisatie, afdeling of team heeft de ambitie om te verbeteren. Zeker waar het gaat om de inzet van automatisering binnen uw processen. Maar hoe, waar en wanneer begint u? Om waarde te blijven bieden aan uw klanten, de klant- én medewerkerstevredenheid te vergroten,  is continu veranderen en digitalisering een must. Onze business consultants helpen u hierbij. U leunt op hun jarenlange kennis en praktijkervaring.

Wil je op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen? Volg ons dan via onze social media kanalen of nieuwsbrief.
LinkedIn Nieuwsbrief

Processen optimaliseren door passende begeleiding en advies

Onze business consultants zijn gespecialiseerd in het inventariseren van de processen en (digitale) data- en documentstromen daarbinnen. En deze te koppelen aan de juiste digitale oplossing voor uw situatie. Denk hierbij aan intelligent automation, robotic process automation en content services.

 1. Samen identificeert u een geschikt proces dat we verbeteren op basis van de gedefinieerde doelstellingen
 2. Daarna voert onze business consultant een analyse uit, waarin hij onder andere input van de medewerkers verzamelt en de aanwezige applicaties binnen het proces in kaart brengt. Zodat de knelpunten inzichtelijk zijn.
 3. De uitkomsten van deze analyse toont hoe en waar u het proces verder optimaliseert en verbetert.
 4. De business consultant presenteert een gericht advies en bespreekt de mogelijkheden met u. Daarin vertaalt hij uw doelstelling en strategie naar een oplossing voor uw organisatie, afdeling of team
 5. Waar gewenst transformeren wij het proces met de gekozen digitale oplossing bij u. Bovendien instrueren en trainen wij de medewerkers, die hiermee aan het werk gaan, zodat de applicatie het rendement verhoogt en uw medewerkers ondersteund worden in de nieuwe manier van werken.
 6. Wij monitoren de resultaten. U wilt namelijk zeker weten, dat deze digitale oplossing ook voor u werkt in de toekomst. Wij ook. Zo gaan wij na of uw doelstellingen gehaald zijn en voeren verdere verbeteringen door indien nodig.

Desgewenst gaan wij verder. Uw bedrijf staat namelijk niet stil, noch de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, automatisering en robotisering. Daarom monitoren wij de processen, voeren verbeteringen door waar nodig en zorgen we, dat onze softwareoplossingen meegaan met alle ontwikkelingen.

De resultaten kunnen merkbaar zijn tot op strategisch niveau.

Docspro Business Acceleration Model

Een voorbeeld van optimaal benutten van data en informatie

De lokale overheid verzorgt de afhandeling van subsidieaanvragen van burgers voor energiebesparende oplossingen in hun woningen. Mensen kunnen tot drieduizend euro subsidie ontvangen van de instantie. Dat is veel geld voor gezinnen, maar de registratie en goedkeuring van binnenkomende bonnen en facturen van burgers tot en met het uitbetalen van de subsidie duurde maanden. Mensen konden die periode financieel niet overbruggen, dus kozen ze er vaak voor om niet te verduurzamen. Daarom klopte de instantie bij ons aan. Onze geadviseerde verbeteringen in het proces en de digitale oplossing zorgde, dat burgers nu binnen 1 week hun aangevraagde subsidie ontvangen.

‘Ja, in ons bedrijf kan ik een proces of (digitale) documentstroom opnoemen, die nu nog door onze mensen handmatig wordt uitgevoerd. Dat kan vast slimmer. Wie weet zelfs met een koppeling naar andere processen en procedures. Kan ik bij jullie aankloppen om te kijken waar wij meer winst halen? En wat de beste oplossing is?’
Jazeker!

Neem contact met mij op

Resultaten van business consultancy in digitalisering van uw processen

 • De kwaliteit van de werkzaamheden verbetert aanzienlijk. Met minder handelingen en in minder tijd verlopen processen soepel en snel
 • Er worden minder fouten gemaakt. Processen, werkzaamheden en handelingen worden geautomatiseerd. Dit bespaart u nog meer tijd en geld
 • Een digitale collega gaat 24/7 door, wat de productiviteit bevordert
 • Gedigitaliseerde processen verhogen daarmee de klanttevredenheid en vergroten klantenbinding
 • Digitalisering, automatisering en robotisering zorgen bovendien, dat het werk door minder mensen wordt uitgevoerd. Dit verhoogt het rendement
 • U hebt capaciteit over om andere kernactiviteiten te doen en het bedrijf verder vooruit te helpen
 • Het werk wordt bovendien aantrekkelijker, doordat repeterende werkzaamheden tot een minimum zijn teruggebracht. Uw medewerkers krijgen zo meer binding met hun werk en dat ziet u terug in betere prestaties.

Spar eens met een van onze business consultants over uw opties

Rima de BruijnZoekt u een betrokken kennispartner voor de automatisering binnen uw processen en (digitale) data- en documentstromen?
Vul onderstaand formulier in en Rima neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

 

Relevante artikelen